تبلیغات
... دنیای من - حکایت من این است.زود قضاوت نکن...... دنیای من

"تنها معشوقه ام "خدا

تنهایی حکایت من؛حکایت کسی است که عاشق دریا بود،اما قایق نداشت ...

دلباختۀ سفر بود؛همسفر نداشت ...

حکایت کسی است که زجر کشید،اما ضجه نزد ...

زخم داشت و ننالید...

گریه کرد؛ اما اشک نریخت ...

حکایت من؛حکایت چوپان بی گله و ساربان بی شترست !

حکایت کسی که پر از فریاد بود،اما سکوت کرد؛ تا همۀ صدا ها رابشنود ... !!

قبل از اینکه بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی

کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن

از خیابان ها،کوه ها و دشت هایی گذر کن که من کردم

اشک هایی را بریز که من ریختم

دردهای من راتجربه کن

سال هایی را بگذران که من گذراندم

روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم

دوباره و دوباره برپاخیز ومجدداً در همان راه سخت قدم بزن،همان طور که من انجام دادم

آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی ...


نوشته شده در دوشنبه 5 فروردین 1392 ساعت 06:16 ب.ظ توسط melika نظرات | |

قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت