تبلیغات
... دنیای من - وقتی ...... دنیای من

"تنها معشوقه ام "خدا

وقتی كسی رو دوست داری حاضری جون فداش كنی

حاضری دنیا رو بدی فقط یك بار نگاهش كنی

به خاطرش داد بزنی به خاطرش دروغ بگی

رو همه چیز خط بكشی حتی رو برگه زندگی

وقتی كسی تو قلبته حاضری دنیا بد باشه

فقط اونی كه عشقته عاشقی رو بلد باشه

قیده تمومه دنیا رو به خاطره اون میزنی

خیلی چیزا رو میشكنی تا دله اونو نشكنی

حاضری بگذری از دوستایه امروز و قدیم

اما صداشو بشنوی شب از میون دو تا سیم

حاضری قلبه تو باشه پیشه چشایه اون گرو

فقط خدا نكرده اون یك وقت بهت نگه برو

حاضری حرفه قانون رو ساده بزاری زیر پات

به حرفه اون گوش بدیو به حرفه قلبه با وفات

وقتی بشینه به دلت از همه دنیا میگذری

تولد دوبارته اسمشو وقتی میبری

حاضری جونت رو بدی ، یه خار تویه دستشم نره

حتی یه ذره گردو خاك مبادا تو چشاش بره

وقتی كسی تو قلبته یك چیزه قیمتی داری

دیگه به چشمات نمیاد اگر كه ثروتی داری

نزار كه از دستت بره این گنجه خیلی قیمتی

قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت