تبلیغات
... دنیای من - تقویم ادبیاتی... دنیای من

"تنها معشوقه ام "خدا

تقویم ادبی مهر ماه:

1- حسین منزوی- شاعر- ولادت- زنجان 1/7/1325

2- منوچهر آتشی- شاعر- ولادت- بوشهر 2/7/1310

3- یاد و روز بزرگ داشت مولوی- 8 مهر ماه

4- سهراب سپهری- شاعر و نقّاش- ولادت- كاشان 15/7/1307

5- خواجه نظام الملك- ادیب و وزیر- قتل 17/485 .ق

6- امیری فیروز كوهی- شاعر- ولادت 19/7/1303

7- یاد روز و بزرگ داشت حافظ- 20 مهر ماه

8- محمّد تقی شوریده ی شیرازی- شاعر- 21/7/1305

9- رضا سیّد حسینی- مترجم- ولادت- اردبیل 22/7/1305

10- جواد مجابی- شاعر و داستان نویس- تولّد- قزوین 22/7/1318

11- ابراهیم گلستان- داستان نویس- تولّد- شیراز 22/7/1301

تقویم ادبی آبان ماه:

1- فریدون مشیری- شاعر- درگذشت- تهران 2/8/1379

2- ابولقاسم حالت- شاعر- درگذشت 3/8/1371

3- محمود پاینده لنگرودی- درگذشت 5/8/1377

4- رسول پرویزی- نویسنده- درگذشت- تهران 8/8/1356

5- سلمان هراتی- شاعر- درگذشت- رودسر 9/8/1365

6- منوچهر شیبانی- شاعر- - تهران 20/8/1370

7- سیّد محمّد علی جمالزاده- نویسنده- درگذشت 15/8/1376

8- عبدالعلی دستغیب- منتقد و مترجم- ولادت 16/8/1310

9- محمّد اقبال لاهوری- شاعر و فیلسوف- ولادت 18/8/1256

10- نیما یوشیج- شاعر- درگذشت- تهران 16/8/1338

11- مهرداد بهار- محقّق- درگذشت 22/8/1373

12- روز كتاب و كتاب خوانی- 24 آبان ماه

13- آیت الله محمّد حسین طباطبایی- درگذشت 24/8/1360

14- رهی معیّری- شاعر- درگذشت 25/8/1374

15- علّامه محمّد تقی جعفری- محقّق- درگذشت 25/8/1377

16- شمس لنگرودی- شاعر و داستان نویس- ولادت 26/8/1326

17- طاهر صفّار زاده- شاعر- ولادت- سیرجان- 27/8/1319

18- محمّد علی سپانلو- شاعر- ولادت- تهران 29/8/1319

19- منوچهر آتشی- شاعر و مترجم- درگذشت 29/8/1384

تقویم ادبی آذرماه:

1- جلال آل احمد- داستان نویس- ولادت- تهران 2/9/1302

2- غلامحسین ساعدی- شاعر- درگذشت- پاریس 2/9/1364

3- شیون فومنی- شاعر- ولادت- فومن 3/9/1325

4- حمید مصدّق- شاعر- درگذشت- تهران 7/9/1377

5- منصور اوجی- شاعر- ولادت- شیراز 9/9/1316

6- محمّد مختاری- شاعر و نویسنده- وفات- تهران 12/9/1377

7- دكتر غلامحسین یوسفی- شاعر و نویسنده- وفات 14/9/1369

8- محمود مشرف تهرانی- شاعر و منتقد- تولّد- تهران 18/9/1312

9- احمد شاملو- شاعر و محقّق- ولادت- تهران 21/9/1304

10- شیخ محمّد تقی ادیب نیشابوری- شاعر- درگذشت 21/9/1355

11- محمّدبن سلیمان شهاب الدّین- شاعر- وفات 21/9/725

12- رضا براهنی- شاعر و منتقد- ولادت- تبریز 21/9/1314

13- احمد احمدی بیرجندی- شاعر- وفات- مشهد 24/9/1377

14- جعفر مؤیّد شیرازی- شاعر و مترجم- تولّد- شیراز 30/9/1316

15- میرزا ابوالحسن جلوه- شاعر و حكیم- وفات 30/9/1285

تقویم ادبی دی ماه:

16- سیروس طاهباز- مترجم- تولّد- بندر انزلی 2/10/1318

17- بهرام بیضایی- نمایش نامه نویس- تولّد- تهران 5/10/1317

18- ضیا موحّد- شاعر و مترجم- تولّد- اصفهان 12/10/1321

19- فروغ فرّخزاد- شاعر و مترجم- تولّد- تهران 15/10/1313

20- نیما یوشیج- شاعر- درگذشت- تهران 16/10/1338

21- غلامحسین ساعدی- داستان نویس- تولّد- تبریز 24/10/1314

22- محمّد قاضی- مترجم- درگذشت- تهران 24/10/1376

23- علی محمّد افغانی- داستان نویس- تولّد- كرمانشاه 26/10/1304

24- سهیل محمودی- شاعر- ولادت- تهران 28/10/1329

25- محمود مشرف تهرانی- شاعر و منتقد- وفات 29/10/1384

تقویم ادبی بهمن ماه:

1- خسرو گلسرخی- شاعر- ولادت- رشت 2/11/1322

2- بزرگ علوی- داستان نویس- ولادت- تهران 8/11/1282

3- حمید مصدّق- شاعر- ولادت- شهرضا 10/11/1318

4- پوران فرخزاد- محقّق و شاعر- تولّد- تهران 15/11/1312

5- سیاوش كسرایی- شاعر- وفات- وین اتریش 19/11/1374

6- مهرداد اوستا- شاعر- ولادت- بروجرد 20/11/1308

7- فروغ فرّخزاد- شاعر- وفات- تهران 14/11/1345

8- ضیاء الدین ترابی- شاعر- ولادت- زنجان 25/11/1322

9- محمّد بهمن بیگی- داستان نویس- تولّد- لارستان 26/11/1299

10- غزال علیزاده- داستان نویس- تولّد- تهران 27/11/1325

11- صادق هدایت- داستان نویس- ولادت- تهران 28/11/1282

12- بزرگ علوی- داستان نویس- وفات- آلمان 28/11/1375

13- خسرو گلسرخی- شاعر- وفات- تهران 29/11/1352

تقویم ادبی اسفند ماه:

1- اسماعیل فصیح- داستان نویس- تولّد- تهران 2/12/1313

2- علی اكبر دهخدا- محقّق و شاعر- وفات 4/12/1334

3- سیاوش كسرایی- شاعر- ولادت- اصفهان 5/12/1305

4- نصرت رحمانی- شاعر- ولادت- تهران 10/12/1308

5- فرّخ تمیمی- شاعر- ولادت- نیشابور 11/12/1312

6- عمران صلاحی- داستان نویس- تولّد- تهران 10/12/1325

7- دكتر محمّد زهری- شاعر- وفات- 17/12/1373

8- محمود طیّاری- داستان نویس- تولّد- رشت 19/12/1371

9- هوشنگ ابتهاج- شاعر- ولادت- رشت 22/12/1306

10- ایرج میرزا- شاعر- وفات 22/12/1304

11- داریوش آشوری- مترجم- ولادت- تهران 23/12/1317

12- هوشنگ گلشیری- داستان نویس- تولّد- اصفهان 25/12/1316

13- پروین اعتصامی- شاعر- ولادت- 25/12/1285

14- سیروس طاهباز- مترجم- وفات- تهران 25/12/1377

15- مهدی اخوان ثالث- شاعر- ولادت- مشهد 27/12/1307

16- دكتر پرویز ناتل خانلری- شاعر- تولّد- تهران- 29/12/1292

تقویم ادبی فروردین ماه:

1- سیّد علی صالحی- شاعر- ولادت- مرغاب ایذه 1/1/1334

2- دكتر حسن حسینی- شاعر- ولادت- تهران 1/1/1333

3- سلمان هراتی- شاعر- ولادت- مرزدشت تنكابن 1/1/1338

4- عبدالحسین فرزاد- شاعر- ولادت- هامون سیستان 2/1/1329

5- نادر ابراهیمی- داستان نویس- ولادت- تهران 14/1/1315

6- پروین اعتصامی- شاعر- درگذشت- 15/1/1320

7- صادق هدایت- داستان نویس- وفات- پاریس 19/1/1330

8- روز بزرگداشت عطّار نیشابوری- 25 فروردین

9- محمّد علی بهمنی- شاعر- ولادت- اندیمشك 27/1/1321

10- دكتر سیروس شمیسا- شاعر- ولادت- رشت 29/1/1327

تقویم ادبی اردیبهشت ماه:

1- محمد مختاری- شاعر و منتقد- ولادت- مشهد 1/2/1321

2- سهراب سپهری- شاعر و نقّاش- درگذشت- 1/2/1359

3- روز بزرگ داشت شیخ اجل سعدی- 1 اردیبهشت

4- دكتر قیصر امین پور- شاعر- ولادت- گتوند دزفول 2/2/1338

5- روز بزرگ داشت شیخ بهایی- 3 اردیبهشت

6- دكتر سیمین دانشور- داستان نویس- تولّد- شیراز 1/2/1300

7- روز معلّم- سال روز شهادت دكتر مرتضی مطهّری- 12/2

8- محمّد حقوقی- شاعر و منتقد- ولادت- اصفهان 13/2/1316

9- دكتر علی محمّد حق شناس- مترجم- تولّد- جهرم 14/2/1319

10- بدیع الزمان فروزانفر- شاعر- وفات- تهران 16/2/1349

11- یدالله رؤیایی- شاعر- ولادت- دامغان 17/2/1311

12- مهرداد اوستا- شاعر- وفات- تهران 17/2/1370

13- جمال میر صادقی- داستان نویس- تولّد- تهران 19/2/1312

14- یاد روز حكیم ابوالقاسم فردوسی- 25 اردیبهشت

15- روز بزرگ داشت حكیم عمر خیّام- 28 اردیبهشت

16- احمد رضا احمدی- شاعر- ولادت- كرمان 30/2/1319

17- دكتر محمّد خزائلی- محقّق- درگذشت- 31/2/1353

تقویم ادبی خرداد ماه:

1- پرویز شاپور- كاریكلماتور- ولادت- قم 5/3/1302

2- محمّد بیابانی- شاعر- ولادت- بوشهر 7/3/1324

3- فریدون توللی- شاعر- ولادت- شیراز 9/3/1298

4- فریدون توللی- شاعر- درگذشت 9/3/1264

5- محمود اعتماد زاده- مترجم- وفات- تهران 10/3/1385

6- هوشنگ گلشیری- داستان نویس- وفات- تهران 13/3/1379

7- زین العابدین مؤتمن- نویسنده و منتقد- ولادت 13/3/1293

8- امام خمینی (ره)- شاعر- درگذشت- تهران 14/3/1368

9- محمّدرضا عبدالملكیان- شاعر- ولادت- نهاوند 14/3/1331

10- كاظم سادات اشكوری- شاعر- تولّد- اشكور 17/3/1317

11- محمّد جعفر پوینده- مترجم- ولادت- یزد 17/3/1333

12- نصرت رحمانی- شاعر- درگذشت- رشت 27/3/1379

قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت